Boken "Väggar av ved"

Boken om kubbhus!

 

Min bok på svenska om kubbhus är nu tryckt och utgiven. Boken innehåller tre kapitel. Det första tar upp olika variationer på tekniken. I det andra behandlas kubbhusens historia, med fokus på Sverige. I det tredje kapitlet presenterar jag mitt eget kubbhusbygge, med mera.

 

I tidskriften Byggnadskultur, nummer 2, 2014, fanns en recension av boken som verkligen gjorde mig glad. Rubriken var "Välskrivet om en alternativ byggnadsteknik" och boken jämfördes med Sven-Gunnar Håkanssons klassiker Från stock till stuga. Jo jag tackar!

 

I tidskriften Gård & Torp, nr 9, 2014, fanns en liten artikel om Bengt Fagerströms och mitt arbete med att dokumentera kubbhus. Boken nämns. Även denna artikel gjorde mig glad.

 

Boksläppet skedde den 3 december 2013, i anslutning till att jag höll min docentföreläsning på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Boken är utgiven på A-script förlag: http://ascriptforlag.se/

 

För mer information, maila mig på adressen olle(at)kubbhus.se

 

Här släpps boken (foto Bosse Gullbrandsson):

Senaste uppdatering på denna sida

11 dec 2014