Olle Hagman - Mina publikationer

Mina publikationer om vedmurning

 

 

Böcker

 

- 2017: Mura med ved. En teknik med många möjligheter. Göteborg: A-script förlag.

 

- 2013: Väggar av ved. Om kubbhusens historia och möjligheter. Göteborg: A-script förlag.

 

Vetenskapligt granskad artikel

 

- 2013: ”A Technology in Permanent Transition. Cordwood Building after 200 Years i the Hands of Consumers as Producers”, i ICON, Volume 18.

 

Antologibidrag

- 2016: "Historical Variations", i Cordwood Building. A Comprehensive Guide to the State of the Art, (Rob Roy), s xx-xxii, Gabriola Islands, BC, Canada: New Society Publishers.

 

- 2015: "Wood Masonry in Sweden", i Continental Cordwood Conference Papers 2015, (Red.: Richard Flatau & Rob Roy), s 106-114, West Chazy, New York: Earthwood Building School.

 

- 2011: ”A Social History of Cordwood Houses in Sweden”, i Continental Cordwood Conference 2011, University of Manitoba, Collected Conference Papers, (Red.: Richard & Becky Flatau, Rob Roy & Alan Stankevitz), s53-60, Merrill, Wisconsin: Cordwood Construction Resources LLC.

 

- 2011: ”Review: Norwegian Cordwood Wall Technique”, i Continental Cordwood Conference 2011, University of Manitoba, Collected Conference Papers, (Red.: Richard & Becky Flatau, Rob Roy & Alan Stankevitz), s53-60, Merrill, Wisconsin: Cordwood Construction Resources LLC.

 

Övriga artiklar och notiser

 

- 2012: ”Mura hus av ved – Kubbhus, Del 2”, i Åter, nr 4/2012.

 

- 2010: ”Mura hus av ved – Kubbhus", i Åter, nr 4/2010.

 

- 2014: "Dammstugan, ett välbevarat exempel på en ovanlig byggteknik", i Björkviks Hembygsförening, Årsskrift 2014, sid 19-23.

 

- 2013: ”Kurs i kubbmurning vid Ängby Gård”, i Nya Yngarebygden, augusti 2013.

 

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

22 mars 2018