Olle Hagman - Mina publikationer

Mina publikationer

 

(i urval)

 

 

Om kubbhus

 

Böcker

 

- 2017: Mura med ved. En teknik med många möjligheter. Göteborg: A-script förlag.

 

- 2013: Väggar av ved. Om kubbhusens historia och möjligheter. Göteborg: A-script förlag.

 

Vetenskapligt granskad artikel

 

- 2013: ”A Technology in Permanent Transition. Cordwood Building after 200 Years i the Hands of Consumers as Producers”, i ICON, Volume 18.

 

Antologibidrag

- 2016: "Historical Variations", i Cordwood Building. A Comprehensive Guide to the State of the Art, (Rob Roy), s xx-xxii, Gabriola Islands, BC, Canada: New Society Publishers.

 

- 2015: "Wood Masonry in Sweden", i Continental Cordwood Conference Papers 2015, (Red.: Richard Flatau & Rob Roy), s 106-114, West Chazy, New York: Earthwood Building School.

 

- 2011: ”A Social History of Cordwood Houses in Sweden”, i Continental Cordwood Conference 2011, University of Manitoba, Collected Conference Papers, (Red.: Richard & Becky Flatau, Rob Roy & Alan Stankevitz), s53-60, Merrill, Wisconsin: Cordwood Construction Resources LLC.

 

- 2011: ”Review: Norwegian Cordwood Wall Technique”, i Continental Cordwood Conference 2011, University of Manitoba, Collected Conference Papers, (Red.: Richard & Becky Flatau, Rob Roy & Alan Stankevitz), s53-60, Merrill, Wisconsin: Cordwood Construction Resources LLC.

 

Övriga artiklar och notiser

 

- 2012: ”Mura hus av ved – Kubbhus, Del 2”, i Åter, nr 4/2012.

 

- 2010: ”Mura hus av ved – Kubbhus", i Åter, nr 4/2010.

 

- 2014: "Dammstugan, ett välbevarat exempel på en ovanlig byggteknik", i Björkviks Hembygsförening, Årsskrift 2014, sid 19-23.

 

- 2013: ”Kurs i kubbmurning vid Ängby Gård”, i Nya Yngarebygden, augusti 2013.

 

- 2012: ”Väggar av ved – ett udda byggnadssätt”, under Kulturhistoriska notiser på A-Script förlag hemsida (http://ascriptforlag.se/kulturella-parlor/)

 

 

Övriga publikationer

 

Böcker

 

- 2015: April, april... 120 aprilskämt som belyser förhållandet mellan samhälle och teknik. Göteborg: A-script förlag.

 

- 2013: Bekväma snapsboken: Nya visor, smaksättningar, tilltugg. Göteborg: A-script förlag.

 

- 2002: Fordon och samhälle. Stockholm: Liber (Lärobok för gymnasieskolans fordonsprogram, med tillhörande övningshäfte).

 

- 2000: Teknik, Människa, Samhälle. Stockholm: Liber (Lärobok för gymnasieskolans teknikprogram).

 

- 1999: Bilen, naturen och det moderna. Om natursynens omvandlingar i det svenska bilsamhället. Göteborg: Socialantropologiska institutionen, Göteborgs universitet (även publicerad som KFB-Rapport 2000:6) (Avhandling).

 

- 1987: Nollan blir nymble. Passageriter på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Göteborg: Paradox Bokförlag.

 

Bidrag till antologier och bokkapitel

 

- 2010: ”Asfaltindianernas revolt”, i Göteborg utforskat – studier av en stad i förändring, (Red.: Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn & Mattias Wahlström), Göteborg: Glänta produktion.

 

- 2010: ”The revolt of the Asphalt Indians”, i (re)searching Gothenburg – essays on a changing city, (Red.: Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn & Mattias Wahlström), Göteborg: Glänta produktion.

 

- 2009: ”Bilens århundrade”, i Signums svenska kulturhistoria, 1900-talet, (Red.: Jacob Christensson), s 357-392, Stockholm: Bokförlaget Signum.

 

- 2007: ”Gatuarbete pågår – om vardagen som parkeringsvakt”, i Stockholmsparkering. Mellan allas nytta och individuellt förtret. (Olle Hagman, Anders Gullberg & Per Lundin), s 11-96, Stockholm: Stockholmia Förlag.

 

- 1998: “Om bilismens utveckling och mening” i Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen. Red.: Lennart Sturesson. KFB-Rapport 1998:39. Kommunikationsforskningsberedningen: Stockholm.

 

- 1998: “Bilder av naturen i svensk bilreklam” i Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen. Red.: Lennart Sturesson. KFB-Rapport 1998:39. Kommunikationsforskningsberedningen: Stockholm.

 

- 1997: “Bilen som kulturfenomen, dess symboliska betydelse för människor”, i Trafik och miljö. Forskare skriver om kunskapsläge och forskningsbehov. Red.: Hans E. B. Andersson. Lund: Studentlitteratur.

 

- 1996: “Bilreklamen och det goda livet”, i Fataburen, Nordiska Museets Årsbok (Red.: Barbro Bursell & Annette Rosengren), s206-223, Stockholm: Nordiska Museet.

 

 

Artiklar i peer-review-granskade internationella vetenskapliga tidskrifter

 

– 2011 (medförfattare Martin Bae): ”How Big Became Bad: The Breakthrough and Stigmatization of ’City Jeeps’ in Sweden, 1984-2007”, i ICON Volume 16.

 

- 2011 (medförfattare Martin Bae): ”Encouraging Environmental Driving: The Journey Towards a Definition of Environmentally Classified Vehicles in Sweden”, i ICON Volume 16, 2010.

 

– 2011 (medförfattare Greger Henriksson och Håkan Andréasson): ”Environmentally Reformed Travel Habits During the 2006 Congestion Charge Trial in Stockholm—A Qualitative Study”, i IJERP Volume 8, pp 3202-3215.

 

- 2010: ”Driving Pleasure – A Key Concept in Swedish Car Culture”, i Mobilities Volume 5, No 1, February 2010.

 

- 2006: “Morning Queues and Parking Problems. On the Broken Promises of the Automobile”, i Mobilities Volume 1, No 1, s 63-74 March 2006.

 

- 2003: “Mobilizing Meanings of Mobility. Car Users’ Constructions of the Goods and Bads of Car Use”, i Transportation Research Part D: Transport and Environment . Volume 8, Issue 1:1-9, January 2003.

 

 

Rapporter

 

- 2006: (medförfattare Håkan Andréasson) Vägvisare mot en hållbar stad. En intervjustudie i tre bostadsområden i samband med Stockholmsförsöket 2005-2006. STS Research Report 14. Göteborg: Section for Science and Technology Studies, Göteborg University.

 

- 2005: Bostadsortens betydelse för vardagens resor. Fem fallstudier i Göteborg och Katrineholm. STS Research Report 11. Göteborg: Section for Science and Technology Studies, Göteborg University.

 

- 2002: Bilisten och miljön. Bilanvändare i stad och land om bilismens goda och dåliga sidor. STS Research Report 4. Göteborg: Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs universitet.

 

- 1991: “The Meaning of the Automobile”, i The Meaning of the Automobile, (Olle Hagman & Emin Tengström), publications in Human Technology, No 4, s13-86, University of Göteborg 1991.

 

 

Annat

 

- 2014: "Småskalig kolning för torpare", i Åter, nr 3/2014.

 

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

22 maj 2017