Äldre svenska kubbhus

Här finns exempel på äldre svenska kubbhus, byggda under 1800-tal och tidigt 1900-tal.


Välj objekt i menyn till vänster.

© Olle Hagman

Senaste uppdatering denna sida

20 maj 2016