Svinhus i Kilsby, Värmland

En pärla till svinen?


På Kilsby gård i sydöstra Värmland finns ett stort gammalt svinhus av kubb. Trots ett ganska stort renoveringsbehov kan man tydligt se att huset är synnerligen välbyggt. Det har en grund av stora, huggna stenblock. Väggarna är tjocka och putsade, gjorda av begagnat liggtimmer. I taket finns långa, handbilade taksparrar, huggna av raka furor. Någon säker datering av huset finns inte, men takkonstruktionen antyder att det troligen är byggt under andra halvan av 1800-talet och det finns tidigt omnämnt som ”svinhus” i en brandförsäkring. Möjligen har det från början byggts för en annan funktion, men hur som helst illustrerar det på ett utmärkt sätt att kubbtekniken inte bara var en teknik för fattiga människor.


De tre första bilderna har jag själv tagit i samband med att Länsstyrelsen i Värmland anordnade kubbkurser vid huset i september 2016. Jag var med och instruerade tillsammans med Ulf Henningsson och Jo Gröön Husmo. Den näst nedersta bilden är tagen av lermuraren Ulf Henningsson och den nedersta av husets ägare Thomas Kilsby.


© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

den 6 mars 2017