Tryckt material


Tryckt material


 


PÅ SVENSKA ELLER NORSKA


Falk, Eric (2001): ”Kubbhusbyggnader i Gräsmark. Ett minne över en svunnen byggnadsteknik.” (Utgiven av Gräsmarks Hembygdsförening, där man kan beställa den. Presenterar ett 30-tal kubbladugårdar byggda under 1920-30-talet, och ett bostadshus, i den värmländska socknen Gräsmark)


Jerer, Conny & Stefan Westerberg (1999): ”Knubbhus. Murade trähus – resurssnålt självbyggeri med spillvirke”, i Byggnadskultur nr 4/1999. (Om knubbhus i Bohuslän och deras kopplingar till både stenindustrin och den norska sågverksindustrin)


Hagman, Olle (2013): "Väggar av ved. En bok om kubbhusens historia och möjligheter." Göteborg: A-script förlag. (I tre huvudkapitel med många bilder presenteras olika varianter av vedmurningstekniker, deras historia, och hur man kan bygga själv)


Hagman, Olle (2017): "Mura med ved. En teknik med många möjligheter." Göteborg: A-script förlag. (I boken beskrivs en rad nyligen byggda kubbhus och ges handfasta tips om egna byggprojekt)


Hemmingsen, Christian R. & Espen Stensen (2004): "Kubbeveggteknikken." Trondheim: NTNU. (En studentuppsats som presenterar och dokumenterar fem gamla norska kubbladugårdar från 1840-tal till 1940-tal)


Henriksson, Erika (2023): "Likbodsprojektet - ombyggnation med kubbteknik och återbruk av material", i Åter Nr 1/2023.


Norell, Inger & Bengt Fagerström (2003): ”Kubbhus – murade vedhus i Sörmland”, i Sörmlandsbygden 2003, Södermanlands Hembygdsförbund, Nyköping. (Presenterar både tekniken och några historiska kubbhusbyggnader)


Sveen, Kåre (2000): ”Kubbefjøs og andre murte vedhus. En glemt byggemåte gjenoppdages”, i Jord og gjerning, Årsbok för Norsk Landbruksmuseum. (Mycket intressant artikel om kubbhusens historia i Norge)


Sveen, Kåre (red. 1999): "Cordwood Architecture. Hus murt av ved. Nordisk seminar avholdt på Norsk Landbruksmuseum 7-10 oktober 1998." (En sammanställning med seminariebidrag från Norge, Finland och Sverige. Kan beställas från Norsk Landbruksmuseum)

 


PÅ ENGELSKA


Flatau, Richard & Rob Roy (redaktörer) (2015): "Continental Cordwood Conference Papers 2015", Earthwood Building School, West Chazy, New York (Rapport med alla papers från konferensen hemma hos Rob och Jaki Roy i juli 2015, bland annat en artikel av mig).


Flatau, Richard (2012): "Cordwood Construction. Best Practices." Merrill, Wisconsin: Cordwood Construction Resources LLC. (En tjock bok med många inspirerande bilder och det mesta man behöver veta för att lyckas med bygget)


Flatau, Richard (2012): "Cordwood Shed Plans." Merrill, Wisconsin: Cordwood Construction Resources LLC. (Ett litet häfte med inspiration och byggbeskrivningar. Den långa undertiteln förklarar syftet närmare: Build a practice building. Learn the cordwood technique. Create valuable storage space)


Flatau, Richard & Becky, Rob Roy and Alan Stankewitz (redaktörer), (2011): "Continental Cordwood Conference, University of Manitoba, June 11-12, 2011, Collected Conference Papers." (Rapport med alla papers från konferensen i Winnipeg 2011, med många bidrag från självbyggare om hur man kan bygga, med en artikel av Kris Dick om de tekniska grundförutsättningarna, samt med två bidrag från mig, ett om svensk kubbhushistoria och en review av en norsk rapport om gamla kubbladugårdar)


Flatau, Richard (2007): "Cordwood Construction: A Log-End View." Cordwood Publications.(Innehåller många tips och bilder, plus flera av bidragen till 2006 års Continental Cordwood Conference)


Henstridge, Jack (1997): "About Building Cordwood. A 25 year collection of papers, presentations, notes and what not. Upper Gagetown, G.B.: A ”home groan” publication. (Ett häfte med samlade anteckningar från en av pionjärerna, tyvärr är den slutsåld och det finns inga planer på nytryck)


Landsdown, Al & Kris Dick (utan årtal, först publ 1977): Stackwall – How To Build It. 2nd Edition." Anola, Manitoba, Kanada: Building Alternatives Inc. (En klassiker, med mycket fakta om teknikens funktion och principer)


Roy, Rob (2008): "Stoneview. How to build an eco-friendly little guesthouse", Gabriola Islands, Canada: New Society Publishers (Byggbeskrivning av en åttakantig gäststuga, med resonemang om val mellan olika lösningar).


Roy, Rob (2004): "The Sauna. A Complete Guide to the Construction, Use, and Benefits of the Finnish Bath", Vermont: Chelsea Green Publishing Company (omarbetad andra upplaga, f. u. 1994. Beskriver både en liten rund bastu som finns vid Earthwood och en lite större fyrkantig vid Log-end, liksom gäststugan "La Casita", en annan av hans "six-posters").


Roy, Rob (2003): "Cordwood Building: The State of the Art." New Society Publishers.(En verkligt användbar bok. Den innehåller många tips och bilder, plus flera av bidragen till 1999 års Continental Cordwood Conference)


Shockey, Cliff (1993, rev. 2006): "Stackwall Construction: Double Wall Technique." Huerto Publishing. (Cliff presenterar sin prisbelönade konstruktion med dubbla kubbväggar)


Stankevitz, Alan & Richard Flatau (2005): "Cordwood and the Code. A Building Permit Guide." Merrill, Wisconsin: Cordwood Construction Resources LLC. (Som titeln säger, en guide för den som vill söka byggnadslov för ett kubbhus – i USA & Kanada)


 

PÅ POLSKA


Szewczyk, Jaroslaw (2010): "Budownictwo z polan opalowych (cordwood masonry albo stackwall)." Politechnika Bialostocka. (En tjock bok på polska med massor av bilder på kubbhus från hela världen, men framför allt från Polen och Tjeckien)

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

den 20 februari 2023