Kubbkurs vid Nääs Rekofestivalen 2015

REKO-Festivalen vid Nääs


Den 22 maj 2015 var  jag med och höll kurs vid REKO-festivalen vid Byggnadsvårdscentrum vid Nääs. Jag var med vid Ulf Henningssons lerbyggnadskurs och instruerade deltagarna om vedmurning. Vi gladde oss åt ett ganska stort deltagarantal, 16 st. De fick prova på murning med både kubb, knubb och bakar, liksom både flätverk, klining och lerstenstillverkning. Samtidigt pågick en kurs i halmbalsbygge på ett par av de andra väggarna. På kvällen höll jag en föreläsning om vedmurningens historia och möjligheter.

Se mer information på http://slojdochbyggnadsvard.se/reko

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

21 maj 2016